Η ΜΕΣΟ στο CCLEP Training lab – Οκτώβριο στη Πορτογαλία

Διεθνής Συνάντηση cCLEP! Η ομάδα των εταίρων του έρου CLEP!  θα συναντηθεί εκ νέου στο EPRALIMA, στο Arcos de Valdevez, για τη 3η συνάντηση του έργου και την ιδιαίτερη εβδομάδα επαγγελματικής και [...]

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία CClep: Συζήτηση για τις προκλήσεις των παραγωγών ζωντανών Μουσικών εκδηλώσεων

Οι ευρωπαϊκές προκλήσεις του Μουσικού κλάδου και των παραγωγών ζωντανών Μουσικών εκδηλώσεων “Certified Competences for Live Events Professionals” CCLEP Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης [...]