Ινστιτούτο Μελετών Δια Βίου Εκπαίδευσης

Το Ινστιτούτο Μελετών Διά Βίου Εκπαίδευσης (ΙΜΕΔΕ), είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ως στόχο έχει την ανάπτυξη και προώθηση ιδεών, προγραμμάτων έργων και δράσεων που σχετίζονται με [...]