0

Διαπολιτισμικό Ευρω-Μεσογειακό Κέντρο της UNESCO

Το Διαπολιτισμικό Ευρω-Μεσογειακό Κέντρο της UNESCO (IEMC-UNESCO), στοχεύει στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών του σωματείου καθώς και μεταξύ των [...]

0

Ακαδημία Επιχειρηματικότητας

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε με τη συμμετοχή και την αιγίδα του Εκπαιδευτικού Συνδέσμου Αθηνών «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» το 2007. Συνεργάζεται με την [...]

0

Ινστιτούτο Μελετών Δια Βίου Εκπαίδευσης

Το Ινστιτούτο Μελετών Διά Βίου Εκπαίδευσης (ΙΜΕΔΕ), είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ως στόχο έχει την ανάπτυξη και προώθηση ιδεών, προγραμμάτων έργων και δράσεων που σχετίζονται με [...]